Šiaulių katedra
Pamaldos Šiaulių katedroje Sakramentai ir kiti patarnavimai Šiaulių katedroje

Dvasininkai

Šv. Mišios Šiaulių katedroje. Iš parapijos archyvų Vyskupas Eugenijus BARTULIS
Šiaulių vyskupas 

Gimė 1949 m. gruodžio 7 d. Kaune. 1976 m. gegužės 30 d. įšventintas į kunigus.

1997 m. birželio 29 dieną konsekruotas vyskupu Kauno arkikatedroje bazilikoje. 1997 m. liepos 13 dieną iškilmingai įžengė į Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedrą.

 Plačiau...

Klebonas kun. Remigijus ČEKAVIČIUS 1972 05 22 1996 05 27 1999 12 30

Šiaulių vyskupijos bažnytinio tribunolo teisėjas,
vyskupijos kunigų tarybos konsutorius, vyskupijos ekonomas

Gimė 1972 m. gegužės 22 d., kunigu įšventintas 1996 m. gegužės 27 d.

1998 m. paskirtas Užvenčio, 1999 m. – Radviliškio, o 1999 m. gruodžio mėnesį – Šiaulių katedros klebonu.
 

Vik. Andrius Valčiukas 1980 10 15 2008 06 29 2008 06 29
 Vik. Saulius Sausdravas 1983 09 13   2010 06 29  2010 06 29
Rez. Rimantas Pranskaitis 1980 10 03 2006 05 28 2010 03 26