Šiaulių katedra
Pamaldos Šiaulių katedroje Sakramentai ir kiti patarnavimai Šiaulių katedroje

Šventimų sakramentas

Kunigų šventimai Šiaulių katedroje. Iš parapijos archyvų Kunigų šventimai Šiaulių katedroje. Jaroslavo Proscevičiaus fotografija