Šiaulių katedra
Pamaldos Šiaulių katedroje Sakramentai ir kiti patarnavimai Šiaulių katedroje

Varpai

1643 m. bažnyčios bokšte buvo keturi varpai. 1795, 1800, 1820 m. minimi penki bokšto varpai, dar vienas kabojo prie zakristijos. XIX a. viduryje bokšte vėl keturi varpai. 1912 m. išlietas naujas varpas, kuris, kaip ir kiti, pražuvo ar buvo išgabentas per Pirmąjį pasaulinį karą. 1936 m. išlieti du nauji varpai. 

1942 m. vokiečių okupacinė valdžia pareikalavo, kad bažnyčių bronziniai varpai ir kiti reikmenys būtų atiduoti Vokietijos karinės pramonės reikalams. Klebonui ir parapijiečiams baiminantis, kad varpai gali būti konfiskuoti, vienas varpas buvo nuimtas ir užkastas netoli bažnyčios. Po karo paslėptas varpas ilgą laiką liko neiškastas, nes dėl degėsių ir naujų statybų sunku buvo beatsekti tikslią varpo buvimo vietą. Varpas aptiktas tik 1971 m., kasant pamatus penkių aukštų namui. Varpas buvo pargabentas ir įkeltas į bokštą, bet nebeįmontuotas.