Šiaulių katedra
Pamaldos Šiaulių katedroje Sakramentai ir kiti patarnavimai Šiaulių katedroje

Pamaldų tvarka

Šv. Mišios Šiaulių katedroje. Jono Ivaškevičiaus fotografija

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8.00, 9.30, 11.00,12.30 ir 18.00

Šeštadieniais
8.00, 9.00, 10.00 (sudėtinės), 17.00, 18.00 (sudėtinės)

Šiokiadieniais
7.00, 7.30, 17.00, 18.00

PAMALDOS pirmaisiais mėnesio

    antradieniais 7.30 kreipiantis į šv. Antaną,
    penktadieniais 7.30 ir 18.00 Švč. Jėzaus Širdžiai,
    šeštadieniais 8.00 kreipiantis į Švč. Mergelę Mariją,
    sekmadieniais 8.00 gyvojo rožinio intencija.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

    pirmaisiais mėnesio penktadieniais nuo 8.00 iki 18.00