Ateidami čia, nesijauskite svečiais

Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo.
Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą.
Kas kart ateidami į Dievo namus, jauskitės kaip savo namuose, nes čia esate laukiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.

Kviečiame susipažinti 

Šventovės istorija

Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra – ryškiausias renesansinio manierizmo architektūros kūrinys Lietuvoje. Jos baltas, grakštus, 70 m aukščio bokštas iš tolo matosi artėjant prie Šiaulių iš bet kurios pusės. Katedra iškyla virš miesto ne tik dėl savo aukščio, bet ir dėl to, kad stovi ant aukštumos, prie ežero slėnio kašto.

Prieš maždaug 400 metų pastatytas pastatas didingas, originalių architektūrinių detalių. Jis tarsi pritaikytas gynybai – pagrindinio fasado erkeriai ir šventoriaus vartų bokšteliai su šaudymo angomis kuria tvirtovės įspūdį. Šventoriaus vartai, esantys prieš pagrindinį fasadą, pabrėžia bažnyčios gynybinį pobūdį ir yra vieninteliai tokie Lietuvoje. Tokį sprendimą nulėmė renesansinio stiliaus tradicijos ir praktinė būtinybė – sakralinių pastatų lobynai viliodavo plėšikus, bažnyčios dažnai nukentėdavo ir per protestantų riaušes. Gerai įtvirtinto pastato vaizdas sukurtas pagal vietinės architektūros tradicijas sekant Vakarų Europos šalių pavyzdžiu.

Katedros titulas bažnyčiai suteiktas 1997 m., popiežiui Jonui Pauliui II įsteigus Šiaulių vyskupiją.

Architektūra

Nors mūsų dienas pasiekė šiek tiek pakitęs, bažnyčios pastatas aiškiai tebeliudija renesansinę dvasią. Bažnyčia yra lotyniško kryžiaus plano, vienanavė su transeptu ir presbiterija, užsibaigiančia šešiasiene apsida. Apibus presbiterijos glaudžiasi dvi vienodo dydžio zakristijos (šiaurinė anksčiau dar vadinosi lobynu), o iš kitos transepto pusės – dvi koplytėlės.

Interjeras

Vidaus sienas skaido piliastrai, remiantys platų sudėtingo profilio karnizą. Viršum jo įrengtos maždaug vieno metro pločio galerijos iš visų pusių supa vidaus erdvę, vakarų pusėje pasiekia vargonų chorą, o transepte – emporas.

Pamaldų laikas

Maloniai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje …

Sekmadieniais

8.00, 10.00, 12.00 ir 17.00 val.

Šeštadieniais

8.00 , 10.00 ir 17.00 val.

Šiokiadieniais

8.00 ir 17.00 val.

Pamaldos

  • pirmadieniais17.00 už mirusius
  • antradieniais 17.00 kreipiantis į Šv. Antaną,
  • trečiadieniais 17.00 kreipiantis į Švč. M. Mariją
  • ketvirtadieniais 17.00 prašant sveikatos
  • penktadieniais 17.00 Švč. Jėzaus Širdžiai.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

  • pirmaisiais mėnesio penktadieniais nuo 8.00 iki 17.00

Šiaulių katedros klebonas

Egidijus Venckus

Šventasis Tėvas Benediktas XVI savo pirmoje enciklikoje Dievas yra meilė rašo: Tikėjimas, kuriuo suvokiama Dievo meilė, atsiskleidusi ant kryžiaus perdurta Jėzaus Širdimi, savo ruožtu pabudina meilę. Ji yra šviesa galiausiai vienintelė, vis iš naujo apšviečianti tamsų pasaulį bei suteikianti drąsos gyventi bei veikti. Meilė galima, ir mes galime ją praktikuoti, nes esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Patirti meilę ir per tai leisti Dievo šviesai įžengti į pasaulį štai kam norėčiau pakviesti (39).

Meilė įveikia baimę ir nepasitikėjimą. Ji tyliai, bet atkakliai sėja gerumą, gailestingumą, užuojautą. Ji prisiliečia prie kančios, ir kančia ima brandinti kantrybės vaisius. Meilė, pasak šv. Pauliaus, yra kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia (1 Kor 13, 48 ).

Evangelija nesibaigia Kristaus Prisikėlimu ir Žengimu į Dangų. Ji tęsiasi mūsų gyvenime. Kiekvienas susitikimas su Prisikėlusiu iš mirties Viešpačiu kviečia ir ragina mus tęsti gėrio ir meilės triumfą. Ne mirčiai ir blogiui priklauso paskutinis žodis. Dievo įsiterpimas į žmonijos istoriją pasuko ją amžinojo gėrio ir džiaugsmo link.

Šiaulių vyskupija
Visos Lietuvos bažnyčios

Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas.

Kontaktai

PARAŠYK MUMS ŽINUTĘKATEDROS REKVIZITAI

Šiaulių Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapija
Aušros takas 3, LT-76294 Šiauliai, Lietuva


Telefonas +370 615 26555
El. paštas s.katedra@gmail.com


Įm. kodas 190852185
Banko sąskaita LT 257044060002320761