Šiaulių katedra
Pamaldos Šiaulių katedroje Sakramentai ir kiti patarnavimai Šiaulių katedroje

Chorai

Visus, norinčius giedoti per šv. Mišias chore,
kviečiame kreiptis į choro vadovą po pamaldų,
kuriose šis choras gieda.

Jaunimo chorai labai laukia vaikinų ir merginų,
galinčių ne tik giedoti,
bet ir groti įvairiais muzikos instrumentais.

Choro „Aušrinė“ giedoriai. Iš parapijos archyvų

Choras „Aušrinė“

Gieda sekmadieniais 8.00 val. šv. Mišiose.

Vadovas ir vargonininkas – Stasys Razma.

Choristai – vienuolikos įvairių profesijų žmonės.

 

Sekmadienio sumai gieda

Romualdas Juzukonis
 

Jaunimo choras „Credo“

Gieda kiekvieną sekmadienį 9.30 val. šv. Mišiose. Repeticijos vyksta penktadieniais 15.30 val.

Choristai – įvairaus amžiaus jaunimas (šiuo metu – 15 mergaičių). Įsteigtas 2003 m.

Vadovė – Jūratė Minkevičiūtė. 2001 m. baigė tuometinę Lietuvos muzikos akademiją chorinio dirigavimo specialybę, vyr. dėst. J. Kalco klasę. 2007 m. baigė ŠU muzikos pedagogikos magistrantūrą. Tais pačiais metais įstojo į LMTA Vargonų ir klavesino katedrą, kur studijavo doc. V. Survilaitės vargonų klasėje.

Jaunimo choras. Iš parapijos archyvų

Jaunimo choras

Gieda sekmadieniais 11.00 val. šv. Mišiose.

Vadovė ir vargonininkė – Rita Tamošaitienė. Choristai –  parapijos jaunuoliai.

Choras „Grigališkojo choralo studija“

Gieda pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18.00 val. šv. Mišiose.

Vadovė ir vargonininkė – Diana Astrauskienė. Choristai – 9 vyrai.