Šiaulių katedra
Pamaldos Šiaulių katedroje Sakramentai ir kiti patarnavimai Šiaulių katedroje

Piligriminiai žygiai

Šiaulių katedra garsi iš čia organizuojamais piligriminiais žygiais į Kryžių kalną. Maldingos eisenos nuo pat vyskupijos įkūrimo rengiamos įvairiomis intencijomis. Dažniausiai joms vadovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 2000 m. gegužės 19 d. pirmą kartą tokia eisena nuvingiavo ne plentu, o pamiškės keliukais ir vieškeliais. 

Gausūs dalyvių skaičiumi tradiciniais tapę piligriminiai žygiai iš Šiaulių katedros į Kryžių kalną paskutinį liepos sekmadienį. Tikintieji, giedodami giesmes, kalbėdami rožinį, kartu su vyskupu pėsčiomis eina 12 km. kartu švęsti Kryžių kalno atlaidus. 2004 m. liepos 25 dieną Kryžių kalno atlaidams sutapus su Šiauliuose rengtomis Lietuvos jaunimo dienomis, baltojoje šventovėje susirinko ir eisenon išsirikiavo daugiau nei keturi tūkstančiai jaunimo.

Kryžiai iš katedros į Kryžių kalną kasmet nešami Pasaulinę gyvybės dieną bei birželio pirmąją - Vaikų gynimo dieną. 2007 m. balandžio 26 d. Katedroje vykusiose pamaldose bei pasaulinės gyvybės dienos proga suorganizuotame žygyje dalyvavo moksleiviai iš visos vyskupijos. Iš viso kryžių už gyvybę melsdamiesi bei giedodami nešė per du šimtus piligrimų. Vaikų gynimo dieną eisenoje aktyviai dalyvauja T. Benedikto Andruškos katalikiškos mokyklos pradinukai. Žygiu nuo katedros iki Kryžių kalno šios mokyklos vaikai kasmet įprasmina ir mokslo metų pabaigą.

Paminėtos tik kelios progos. Iš tiesų nuo pavasario iki rudens vidurio, lyjant, saulei šviečiant ar trankantis perkūnui didesnis ar mažesnis būrelis vis atsiskiria nuo Šiaulių katedros ir giesmėmis liesdami praeivių širdis, neša ant širdies gulinčius kryželius „pasodinti“ Kryžių kalnan.