Šiaulių katedra
Pamaldos Šiaulių katedroje Sakramentai ir kiti patarnavimai Šiaulių katedroje

Skelbimai ir naujienos Į visą sąrašą

Apie Rožinio maldą
Paskelbta: 2011-09-22 10:27:38

Rožinis katedroje kalbamas kasdien 16.30. Kviečiame dalyvauti.

 

KAS YRA ROŽINIO MALDA?

Nepaprasta malda, rožių vainikas Marijai.

·        Kuriame telpa - rūpesčiai, džiaugsmai ir viltys.

·        Dieviškosios meilės ginklas prieš nuodėmę, blogį ir netrvarką.

·        Tai yra minties ir lūpų malda.

·    Kartais vadinama visos Evangelijos santrauka, nes apmąstome svarbiausius Jėzaus ir Marijos gyvenimo, mūsų išganymo įvykius.


ROŽINĮ SUDARO

Keturios dalys po penkis apmąstomus slėpinius.

Pirmąją dalį sudaro Jėzaus gimimo ir vaikystės apmąstymas. Kalbama pirmadieniais ir šeštadieniais.

Antrąją - viešojo gyvenimo ir Gerosios Naujienos skelbimo. Kalbama ketvirtadieniais.

Ttrečiąją - kančios ir mirties. Kalbama antradieniais ir penktadieniais.

Ketvirtąją - Prisikėlimo, Šventosios Dvasios atsiuntimo, Marijos išaukštinimo apmąstymas. Kalbama trečiadieniais ir sekmadieniais.

 

KAIP YRA KALBAMA ROŽINIO MALDA?

 

 1.     Pabučiuojame kryželį, persižegnojame ir kalbame Tikiu Dievą Tėvą.

2.     Tėve mūsų.

3.     Trys karoliukai - po vieną Sveika, Marija.

4.     Garbė Dievui Tėvui.

5.     Sakome dalies ir pirmojo slėpinio pavadinimą, kalbama Tėve mūsų.

6.     Dešimt Sveika, Marija.

7.     Garbė Dievui Tėvui. Be gimtosios nuodėmės pradėtoji.

          8.– 13.  Slėpinio pavadinimas, Tėve mūsų.