Spalio mėnesį bažnyčia skiria Švč. M. Marijos Rožinio garbei. Rožinio malda mūsų Katedroje kalbama kasdien 17.30 val. Bus galima pelnyti atlaidus bažnyčioje arba šeimoje sukalbėjus bent vieną Rožinio dalį, taip pat drauge apmąsčius slėpinius. Kviečiame dalyvauti.

Comments are disabled.