Šiaulių katedra
Pamaldos Šiaulių katedroje Sakramentai ir kiti patarnavimai Šiaulių katedroje

Pamaldų tvarka

Šv. Mišios Šiaulių katedroje. Jono Ivaškevičiaus fotografija

ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
8.00, 9.30, 11.00,12.30 ir 18.00

Šeštadieniais
8.00, 10.00, 17.00, 18.00

Šiokiadieniais
7.00, 7.30, 17.00, 18.00

PAMALDOS

  pirmadieniais17.00 už mirusius
  antradieniais 17.00 kreipiantis į šv. Antaną,
  trečiadieniais 17.00 kreipiantis į Švč. M. Mariją
  penktadieniais 17.00 Švč. Jėzaus Širdžiai,
  šeštadieniais 17.00 kreipiantis į Švč. M. Mariją,

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

  pirmaisiais mėnesio penktadieniais nuo 8.00 iki 18.00