Šiaulių katedra
Pamaldos Šiaulių katedroje Sakramentai ir kiti patarnavimai Šiaulių katedroje

Teisės

Svetainės parengimo darbus koordinavo ir svetainę kūrė Katalikų interneto tarnyba. Kuravo ir talkino – Šiaulių vyskupijos kurija ir parapijos klebonas.

Tekstai šakoje „Apie katedrą“ parengti pagal tarptautinės parodos „Šiaulių katedra“ Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio viloje medžiagą ir leidinį: Vytautas Levandauskas. Šiaulių Renesanso paminklas. Vilnius, Mintis 1988.

Dizainerė – Silvija Knezekytė. Fotografai – Kęstutis Gedminas, Jonas Ivaškevičius, Andrius Mačiūnas, Eugenijus Bartulis, Jaroslavas Proscevičius, Klaudijus Driskius ir Augenijus Ambrozas.

Dėkojame Šiaulių „Aušros“ muziejui (ŠAM) už istorinę grafinę medžiagą ir fotografijų aprašus, parengtus tarptautinei parodai „Šiaulių katedra“ (2007).

Svetainės kūrimą finansiškai parėmė Jono Pauliaus II piligrimų kelio programa.

Visa tekstinė ir grafinė medžiaga yra Šiaulių vyskupijos kurijos, parapijos arba Lietuvos Vyskupų Konferencijos nuosavybė (jei nenurodyta kitaip).

Be atskiro autoriaus ar nuosavybės teisių turėtojo sutikimo naudoti svetainės tekstus ar fotografijas draudžiama.