Kryžių kalnas

Piligriminiai žygiai

Šiaulių katedra garsi iš čia organizuojamais piligriminiais žygiais į Kryžių kalną. Maldingos eisenos nuo pat vyskupijos įkūrimo rengiamos įvairiomis intencijomis. Dažniausiai joms vadovauja Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 2000 m. gegužės 19 d. pirmą kartą tokia eisena nuvingiavo ne plentu, o pamiškės keliukais ir vieškeliais.

Gausūs dalyvių skaičiumi tradiciniais tapę piligriminiai žygiai iš Šiaulių katedros į Kryžių kalną paskutinį liepos sekmadienį. Tikintieji, giedodami giesmes, kalbėdami rožinį, kartu su vyskupu pėsčiomis eina 12 km. kartu švęsti Kryžių kalno atlaidus. 2004 m. liepos 25 dieną Kryžių kalno atlaidams sutapus su Šiauliuose rengtomis Lietuvos jaunimo dienomis, baltojoje šventovėje susirinko ir eisenon išsirikiavo daugiau nei keturi tūkstančiai jaunimo.

PILIGRIMINIAI ŽYGIAI IR RENGINIAI

Kryžiai iš katedros į Kryžių kalną kasmet nešami Pasaulinę gyvybės dieną bei birželio pirmąją – Vaikų gynimo dieną. 2007 m. balandžio 26 d. Katedroje vykusiose pamaldose bei pasaulinės gyvybės dienos proga suorganizuotame žygyje dalyvavo moksleiviai iš visos vyskupijos. Iš viso kryžių už gyvybę melsdamiesi bei giedodami nešė per du šimtus piligrimų. Vaikų gynimo dieną eisenoje aktyviai dalyvauja T. Benedikto Andruškos katalikiškos mokyklos pradinukai. Žygiu nuo katedros iki Kryžių kalno šios mokyklos vaikai kasmet įprasmina ir mokslo metų pabaigą.

Paminėtos tik kelios progos. Iš tiesų nuo pavasario iki rudens vidurio, lyjant, saulei šviečiant ar trankantis perkūnui didesnis ar mažesnis būrelis vis atsiskiria nuo Šiaulių katedros ir giesmėmis liesdami praeivių širdis, neša ant širdies gulinčius kryželius „pasodinti“ Kryžių kalnan.

Kryžių kalnas
Dievo motina Marija su kūdikėliu Jėzumi

Pamaldumas ir renginiai

Šiaulių katedroje ypač gerbiamas Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslas. Tikintieji dažnai prie jo suklumpa maldai, kaip padėką palieka votus. Paveikslo garbinimo pradžia bei pamaldumo ištakos kol kas nežinomos.

Šiaulių katedra išskirtinė Tarptautiniu bažnytinės muzikos festivaliu, nuo 1978 m. kasmet vykstančiu Atvelykio savaitę. Festivalyje dalyvauja profesionalūs atlikėjai bei meno kolektyvai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Švedijos, Italijos, Latvijos, kitų valstybių.

Katedra kasdien kviečia pasiklausyti ir savų įvairiais stiliais giedančių kolektyvų: Grigališkojo vyrų choralo (vadovė Diana Astrauskienė), aštuntos valandos choro (vadovas Stanislovas Razma) Sumos (Romualdas Juzukonis) , Jaunimo choro (vadovė Rita Tamošaitienė), Jūratės Minkevičiūtės vadovaujamo vaikų ir jaunimo choro „Credo“.

Verta pamatyti

Šiaulių miestas ir jo apylinkės turtingos įvairiais vaizdais ir lankytinomis vietomis. Būtinai turite tai pamatyti, jeigu esate čia.

Laimė negali būti didelė ir pastovi, jeigu ji atsieta nuo kasdieninio darbo, nuo gyvenimo.

(R. Tagorė)

Kontaktai

ADDRESSADDRESS

Šiaulių Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapija
Aušros takas 3, LT-76294 Šiauliai, Lietuva


Telefonas +370 615 26555
El. paštas s.katedra@gmail.com


Įm. kodas 190852185
Banko sąskaita LT 257044060002320761