Sakramentai yra Jėzaus Kristaus įsteigti regimi ženklai

Jie teikiami per Bažnyčią tam, kad išgyventume Dievo artumą, Jo didelį troškimą save padovanoti kiekvienam iš mūsų. Švęsdami sakramentus ne tik sutinkame Dievą, bet ir patiriame tarpusavio bendrystę, Bažnyčios vienybę.

Šv. Komunija

Vaikų rengimas Eucharistijos ir Sutaikinimo sakramentams

Vaikai šiems sakramentams rengiami nuo 10 metų amžiaus. Registracija ir užsiėmimai pradedami rugsėjo mėnesį. Apie tai pranešama parapijos skelbimuose.

Tikslų pamokėlių laiką galima sužinoti registracijos metu. Sekmadieniais visą šeimą kviečiame į bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose.

Rengimo tikslas – ugdyti vaikų tikėjimą, gilinti tikėjimo tiesų pažinimą, supažindinti su šv. Mišių ir kitomis apeigomis, padėti aktyviai jose dalyvauti.

Pasirengimas veiksmingas tik tada, kai vaikas krikščioniškai auklėjamas ir krikščioniško gyvenimo pavyzdį mato savo šeimoje. Krikščioniškai auklėti vaikus tėvai ir krikštatėviai įsipareigoja per vaiko krikštą ir privalo likti ištikimi savo pažadui.

Žmogus negali būti visiškai laimingas, nes jis privalo žengti į priekį.

(V. Aksionovas)

Kontaktai

ADDRESSADDRESS

Šiaulių Šv. Apašt. Petro ir Pauliaus katedros parapija
Aušros takas 3, LT-76294 Šiauliai, Lietuva


Telefonas +370 615 26555
El. paštas s.katedra@gmail.com


Įm. kodas 190852185
Banko sąskaita LT 257044060002320761