Šiaulių katedra
Pamaldos Šiaulių katedroje Sakramentai ir kiti patarnavimai Šiaulių katedroje

Sakramentai ir kiti patarnavimai

Vaikų rengimas Eucharistijos ir Sutaikinimo sakramentams

Vaikai šiems sakramentams rengiami nuo 10 metų amžiaus. Registracija ir užsiėmimai pradedami rugsėjo mėnesį. Apie tai pranešama parapijos skelbimuose.

Tikslų pamokėlių laiką galima sužinoti registracijos metu. Sekmadieniais visą šeimą kviečiame į bažnyčią dalyvauti šv. Mišiose.

Rengimo tikslas – ugdyti vaikų tikėjimą, gilinti tikėjimo tiesų pažinimą, supažindinti su šv. Mišių ir kitomis apeigomis, padėti aktyviai jose dalyvauti.

Pasirengimas veiksmingas tik tada, kai vaikas krikščioniškai auklėjamas ir krikščioniško gyvenimo pavyzdį mato savo šeimoje. Krikščioniškai auklėti vaikus tėvai ir krikštatėviai įsipareigoja per vaiko krikštą ir privalo likti ištikimi savo pažadui.